محققان از تاثير اقتصاد مبتني بر ليبراليسم در چاق شدن افراد خبر دادند

 

T30174614-867899

محققان انگليسي معتقدند، استرس و تنش ناشي از ناامني اقتصادي در كشورهاي داراي سيستم موسوم به 'بازار آزاد'، يكي از عوامل اصلي چاق شدن مردم اين كشورهاست.

به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، نتيجه مطالعات محققان دانشگاه آكسفورد حاكيست، شمار آمريكايي ها و انگليسي هاي چاق از نروژي ها و سوئدي ها بيشتر است و استرس جامعه رقابتي و فقدان خدمات همگاني رايگان از سوي دولت موجب روي آوردن افراد به پرخوري مي شود.
به گفته 'انور اوفر' استاد اقتصاد دانشگاه آكسفورد كه اين تحقيق تحت نظارت او انجام شد، منافع و سود اقتصادي حاصل از بازار آزاد و باز به بهاي سلامت افراد و جامعه تمام مي شود و كسي نيز به اين مساله توجه چنداني ندارد.
يافته هاي اين تحقيق كه در 11 كشور انجام شد، نشان مي دهد كه يك سوم ساكنان كشورهاي داراي نظام بازار ليبرال بيش از حد متوسط چاق هستند.
براساس اين تحقيق، در قياس با كشورهاي اروپايي مانند فنلاند، فرانسه، آلمان، ايتاليا، نروژ، اسپانيا و سوئد كه خدمات اجتماعي بيشتري به مردم ارايه مي دهند، در كشورهاي آمريكا، انگليس، كانادا و استراليا كه اقتصاد آنها مبتني بر بازار آزاد است، بين ناامني اقتصادي و چاقي رابطه معناداري وجود دارد. به اين معني كه شمار افراد چاق در كشورهايي كه اتباع آنها از امنيت شغلي و درآمد بالاتري برخوردارند، كمتر است.
اوفر معتقد است كه نظام هاي مبتني بر بازار آزاد موجب تشديد رقابت در محيط كار و نيز نوع مصرف افراد و در نتيجه تضعيف ثبات و امنيت افراد مي شود.
به گفته وي، شروع چاقي افراد به دهه 1980 و همزمان با رشد بازار مبتني بر نظام ليبراليسم در كشورهاي انگليسي زبان برمي گردد.
تا كنون، افزايش شمار افراد چاق در كشورهاي مرفه و ثروتمند به مصرف غذاهاي آماده، ارزان، پركالري و فراوري شده در فروشگاه هاي عرضه فست فود ارتباط داده مي شد اما، يافته هاي گروه تحقيق اوفر نشان مي دهد كه تاثير اقتصاد و ناامني اقتصادي بر چاق شدن افراد بيشتر است.

No comments:

Post a Comment