شب بیداری برابر با 3 کیلومتر راه رفتن انرژی مصرف می کند!

 

پژوهشگران آمریکایی در بررسیهای خود نشان دادند که میزان انرژی که 8 ساعت بیداری در طول شب مصرف می شود معادل انرژی مصرف شده در 3 کیلومتر پیاده روی است.

آیا شما از دسته آدمهایی هستید که در طول شب بیدار می مانند و پای تلویزیون می نشینند و یا از آن دسته افرادی هستید که دچار بی خوابی هستند و تمام طول شب را در تخت خواب جابجا می شوند و ستاره ها را می شمارند؟

نتایج تازه ترین تحقیقات تیمی از پژوهشگران دانشگاه کلورادو به سرپرستی "کنث رایت" با محاسبه میزان انرژی مصرف شده در طول خواب و بیداری نشان دادند که در هر دوی این موارد شما معادل 3 کیلومتر راهپیمایی انرژی مصرف کرده اید.

"کنث رایت" در این خصوص اظهار داشت: "ما کشف کردیم افراد زمانی که در تخت بیدار می مانند نسبت به وقتی می خوابند انرژی بیشتری مصرف می کنند. 8 ساعت بیداری در تخت حدود 135 کالری بیشتر از 8 ساعت خوابیدن در تخت می سوزاند."

این پژوهشگر افزود: "میزان صرفه جویی انرژی در طول خواب نسبتا کم به نظر می رسد اما در حقیقت نتیجه آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنیم."

براساس گزارش یونایتد پرس اینترنشنال، این محققان به منظور دستیابی به این نتایج، با آزمایش بر روی 7 بزرگسال سالم نشان دادند که مصرف انرژی 24 ساعت بی خوابی بیشتر از 7 درصد مصرف انرژی یک شب با خواب عمیق است.

از مهر

No comments:

Post a Comment